MEDLEMSKAP

  Lövsta Båtsällskap   (LBS)

Uppdaterad:

2019-08-18

Klicka här för :

   LBS är en ideell båtklubb vars verksamhet 

  baseras på att var och en är med och hjälper till. 

Ny medlem

Du blir medlem i Lövsta Båtsällskap genom att sätta in 2.050 kronor (inträdesavgift 1500 kr + första årets medlemsavgift 550 kr) på Bankgiro 5618-9095 och samtidigt skicka in ansökningsblankett per mail till sekr@lovstabatsallskap.org 

Obs! Innan du mailar den  - döp om dokumentet till "FörEfternamn", ex LisaAndersson. 


Medlemsansökan/betalning inskickad och inbetald efter 1 sept, innebär att medlemskapsavgiften täcker även det efterkommande året t.o.m 31 aug.

(dock med eventuell justering om avgiften höjs).


Kötiden för hamnplats beräknas för närvarande till mellan 3 - 5 år beroende av båtstorlek. Frågor om hamnplats/trailerplats hanteras av Hamnkaptenen.


VIKTIGT ATT VETA INNAN MEDLEMSKAP SÖKS :
På grund av det hotande bygget av nytt värmeverk i Lövsta finns det risk att LBS behöver flyttas eller i allra värsta fall försvinner. 
Tag kontakt med LBS ordförande för mer information.
Kontaktinformation under fliken Styrelsen

Ändring av uppgifter

Har du bytt adress eller båt? - Vänligen fyll i blanketten och skicka den per mail till sekr@lovstabatsallskap.org 

Obs! Innan du mailar den - döp om dokumentet till "för-efternamn", ex LisaAndersson. 

Utträde

För utträde ur Lövsta Båtsällskap - Vänligen fyll i denna blankett och skicka den per mail till sekr@lovstabatsallskap.org 

Obs! Innan du mailar den - döp om dokumentet till "för-efternamn", ex LisaAndersson.