MEDLEMSKAP

Klicka här för :

   LBS är en ideell båtklubb vars verksamhet 

  baseras på att var och en är med och hjälper till. 

Ny medlem

Du blir medlem i Lövsta Båtsällskap genom att sätta in 2.050 kronor (inträdesavgift 1500 kr + första årets medlemsavgift 550 kr) på Bankgiro 5618-9095 och samtidigt skicka in ansökningsblankett per mail till sekr@lovstabatsallskap.org 

Obs! Innan du mailar den  - döp om dokumentet till "FörEfternamn", ex LisaAndersson. 


Medlemsansökan/betalning inskickad och inbetald efter 1 sept, innebär att medlemskapsavgiften täcker även det efterkommande året t.o.m 31 aug.

(dock med eventuell justering om avgiften höjs).


Kötiden för hamnplats beräknas för närvarande till mellan 3 - 5 år beroende av båtstorlek. Frågor om hamnplats/trailerplats hanteras av Hamnkaptenen.


BRA ATT KÄNNA TILL INNAN MEDLEMSKAP SÖKS :
På grund av det hotande bygget av nytt kraftvärmeverk i Lövsta finns det risk att LBS inte kan vara kvar på befintlig plats. 
Tag kontakt med LBS ordförande för mer information.
Kontaktinformation under fliken Styrelsen

Ändring av uppgifter

Har du bytt adress eller båt? - Vänligen fyll i blanketten och skicka den per mail till sekr@lovstabatsallskap.org 

Obs! Innan du mailar den - döp om dokumentet till "för-efternamn", ex LisaAndersson. 

Utträde

För utträde ur Lövsta Båtsällskap - Vänligen fyll i denna blankett och skicka den per mail till sekr@lovstabatsallskap.org 

Obs! Innan du mailar den - döp om dokumentet till "för-efternamn", ex LisaAndersson.