MEDLEMSKAP

Lövsta Båtsällskap   (LBS)

Uppdaterad:

2018-11-16

Klicka här för :

   LBS är en ideell båtklubb vars verksamhet 

  baseras på att var och en är med och hjälper till. 

Ny medlem

Du blir medlem i Lövsta Båtsällskap genom att sätta in 2.050 kronor (inträdesavgift + första årets medlemsavgift) på Bankgiro 5618-9095 och samtidigt

skicka in ansökningsblankett per mail till sekr@lovstabatsallskap.org

Obs! Innan du mailar den - döp om dokumentet till "för-efternamn", ex LisaAndersson. 

 

Medlemsansökan/betalning inskickad och inbetald efter 1 sept, innebär att medlemskapsavgiften täcker även det efterkommande året t.o.m 31 aug.

(dock med eventuell justering om avgiften höjs).

 

Kötiden för hamnplats beräknas för närvarande till mellan 3 - 5 år beroende av båtstorlek. Frågor om hamnplats/trailerplats hanteras av Hamnkaptenen.

Ändring av uppgifter

Har du bytt adress eller båt? - Vänligen fyll i blanketten och skicka den per mail till sekr@lovstabatsallskap.org

Obs! Innan du mailar den - döp om dokumentet till "för-efternamn", ex LisaAndersson. 

Utträde

För utträde ur Lövsta Båtsällskap - Vänligen fyll i denna blankett och skicka den per mail till sekr@lovstabatsallskap.org

Obs! Innan du mailar den - döp om dokumentet till "för-efternamn", ex LisaAndersson.