MILJÖ

  Lövsta Båtsällskap   (LBS)

Uppdaterad:

2019-03-08

Många bottenfärger är farliga för miljön och behöver därför avlägsnas. Vad gäller för oss som har hemmahamn i Mälaren?  


Bakgrund

Bottenfärg som innehåller gift av något slag för att förhindra att det fastnar växter på båtskrovet kallas för biocidfärg och är ej tillåten för båt med hemmahamn i Mälaren.


Målsättning

Stockholms stads målsättning är att samtliga dessa båtar skall vara sanerade och biocidfria till utgången av 2020. 


Hamnarrende

LBS informerar sina medlemmar så att LBS ej riskerar böter och/eller att hamnarrendet dras in. 


Hamnplats

LBS kan komma att neka hamnplats för medlem som inte har avlägsnat sin giftfärg inom utsatt tid.


Vad händer just nu?

LBS har drygt 210 båtar i hamn samt på sommartrailerplats och för dessa har LBS sökt s.k. LOVA-bidrag. Dock dessvärre med avslag!

I år prioriteras projekt med inriktning på övergödning framför projekt som rör Giftfri miljö. Detta ligger i linje med regeringens satsning. 

 

Lista med mätvärden

Lista med mätvärden från mätningarna som utfördes i Lövsta i mars 2017 har mailats ut till samtliga LBS-medelmmar. Rött, Gult eller Blått värde i listan innebär att båten behöver saneras. Grönt värde innebär att båten är giftfri.


De som ej har mätts ännu

LBS vill veta vad medlemmarnas båtar har för sorts färg. Den vars båt inte finns med i den utmailade listan, fyller därför i förmuläret för Inventering Båtbottenfärg enligt nedan.


Saneringsmetod

Det finns olika sätt att sanera en båt. Vissa anser att blästring är mindre bra. Ska sanering ske på KVF's område så uppmanar vi att följa KVF's rutiner och regler.    


Varje båtägare ansvar

Det finns inga genvägar. En båtägare ansvarar för att den egna båten är giftfri om den ligger i Mälaren. Är båten ej sanerad senast utsatt tid kan hamnplatsen i LBS komma att gå till

näste medlem på kö. 


INVENTERING BÅTBOTTENFÄRGER :

 

Har du hamnplats hos LBS eller kommer du att söka hamnplats hos LBS?

Eller har du en Sommartrailerplats hos LBS eller kommer du att söka Sommartrailerplats hos LBS?


Du behöver i så fall fylla i ett formulär för att redovisa din färg om inte din båt redan finns i listan

med mätvärden som har mailats ut. Formuläret nås genom att klicka på knappen :