KLUBBHOLMEN

  Lövsta Båtsällskap   (LBS)

Uppdaterad:

2019-05-28

LBS arrenderar efter ett rungande Ja-beslut på extramötet den 1/6-2016 numera en klubbholme.


Norra Allmansholmen ligger ca. 3 distans NO om LBS.

Position: N59° 25.743´ - O17° 44.381´ Sjökort 111 Mälaren Östra delen.


Klubbholmen har övertagits med befintliga bryggor (3st).

Klubbholmen är även tillgänglig vintertid. Mats H med familj på utflykt.

EFTER ETT ANTAL STARKA ARBETSINSATSER HAR EN HEL DEL ARBETE UTFÖRTS PÅ ÖN 


Dåliga träd har fällts

Slyröjning

Förstärkning bryggorna

Trappa från ena bryggan

mm


___________________________________________________________________


En dag när ett antal medlemmar kom ut för att utföra förbättringar, brann det på ön.

Någon har förmodligen varit där och grillat och sedan stuckit iväg utan att säkerställa att elden/grillen är ordentligt släckt. Det kunde ha gått gått riktigt illa!   

___________________________________________________________________


Det verkar blåsa in en hel del skräp till vår ö. Flera medlemmar som har varit där har konstaterat att det är skräpigt. Mycket viktigt att vi alla tar hand om vårt skräp, och kör hem det till hemmahamnen igen.

___________________________________________________________________


Det finns arbete kvar ute på ön som det skulle vara kanon om vi kunde slutföra..Vet du att du skulle kunna komma ut i ett antal timmar för lite arbete, tag kontakt via Facebook (se nedan) eller via mail till i första hand öfogden.  (Öfogde = Thomas A, se nedan)

___________________________________________________________________



FÖR ATT TA DEL AV ALLT SOM HÄNDER PÅ KLUBBHOLMEN :

* Gå till Facebook

* Sök på Lövsta båtsällskaps egen klubbholme

* Gör vänförfågan



Vi ses!

Ö-fogde

Thomas Augustsson

0705 409976

ofogde@lovstabatsallskap.org