SOMMARTRAILERPLATS

  Lövsta Båtsällskap   (LBS)

Uppdaterad:

2019-08-18

SOMMARTRAILERPLATSER

I och med ett samarbete med KVF har LBS tillgång till ett antal SommarTrailerplatser för de som har trailerbåt men ingen hamnplats.


Denna typ av plats innebär att man förvarar båt samt trailer på en tilldelad plats på land under sommarsäsongen.

Dessa platser tilldelas de som vill kunna traila i sin båt under sommaren via klubbens ramp. 

Trailern står då på den tilldelade platsen medan man är i sjön.  

SommarTrailerplatserna administreras helt och hållet av LBS Hamnkapten. (kontaktuppgift under fliken Styrelse)Period:

SommarTrailerplatserna är tillgängliga endast under sommarperioden

Normalt är detta från 1 vecka efter sista sjösättningen, till 1 vecka före första torrsättningen. om inte annats avtalats med LBS hamnkapten.

För Sjö- och torrsättningsdatum för innevarande år, ta en titt på KVF hemsida.Tilldelning :

Detta sker efter kontakt och bokning med LBS hamnkapten och görs inför varje ny säsong.

Avgift framgår under fliken Medlemskap. Faktura skickas när SommarTrailerplats tilldelats.Förutsättningar :

* Registrerat medlemskap i LBS

* Platsansökan genom kontakt med LBS hamnkapten

* Trailern skall vara tydligt och väderbeständigt märkt enligt nedan.

Märkning :

Allt som står på land står på KVF's yta och ni måste därför observera kravet från KVF på att märkningen är på plats under hela perioden. Detta gäller även SommarTrailerplatserna.


Läs instruktioner gällande märkning samt ladda hem märkningsmall här.

SJÖSÄTTNING VIA RAMP

Rampen klarar maximalt 2 ton. Detta innebär att Båt + Trailer + Motor + eventuellt lösgods och drivmedel tillsammans inte får väga mer än 2000 kg.

Om inte Flytpontonen vid rampen ligger i sjön så har den tagits upp för att inte ta skada av vinter-isen. Den sjösätts igen så snart vintern är över.