F.A.Q

  FAQ, eller Vanligt Förekommande Frågor :

En del frågor återkommer ofta och därför försöker vi besvara dem här.

Innan Du ringer eller mailar för att fråga något, ta en titt. Kanske svaret står nedan?

MILJÖ och FÄRG

- Hur vet jag om min båt är giftig eller inte?

  Om du låg på KVF våren 2017 så har du fått en lista mailad med ditt värde. I annat fall fyller du i formuläret som finns under fliken Miljö.

- Kommer jag att behöva sanera min båtbotten?

  Om du har värden som överstiger tillåten gräns så kommer du att behöva sanera.

  Vet du inte vilken färg du har så klassar vi båten som giftig tills t.ex. mätvärde kan visa det omvända.

- Hur går sanering till?

  Det finns olika metoder. Rådfråga gärna oss innan du sätter igång. Se även till att ha koll på dina mail och på fliken MILJÖ.

- När måste båten vara sanerad?

  Samtliga båtar i Mälaren ska egentligen redan ha varit giftria enligt myndigheterna och de kommer därför inte att tolerera giftfärg länge till.  

  I nuläget planerar vi därför för att båtarna ska vara gifria så snart som det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.  
  OBS! TBT-båtar, dvs båtar med TBT-färg, får överhuvudtaget inte
finnas i våra vatten och ska därför saneras skyndsamt.

- Finns det någon båt som inte behöver saneras? Finns det alltså några undantag?

  Om du inte har hamnplats eller sommartrailerplats hos LBS så kan inte LBS kräva att du sanerar din båt.

  Det är båtägarens ansvar att se till att endast tillåten färg används för det vatten där båten har sin ordinarie hamnplats.

- Vad händer om jag inte sanerar min båt från giftfärg?

  LBS kan inte riskera repressalier från myndigheterna och om så krävs, kommer därför de båtägare som inte sanerar inom meddelad tid
  att kunna mista sina hamnplatser.

  Detta för att skydda övriga båtägare från att riskera att t.ex. LBS hamnarrende dras in.

  Återigen ; Det är båtägarens ansvar att se till att endast tillåten färg används för det vatten där båten har sin ordinarie hamnplats.

MEDLEMSKAP

- Hur får jag inloggningsuppgifter till klubbens register, BAS?

  Om du sökt medlemskap samt har betalat inträdesavgift/medlemsavgift så får du inloggningsuppgifterna mailade till dig.

  Om inget kommit så kan du kontakta LBS sekreterare för att få dem. Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

- Vad har jag för medlemsnummer i LBS?

  Du hittar ditt medlemsnummer i medlemsregistret BAS på www.batunionen.se. Klicka på “Till BAS-Inloggning”.

- Jag har haft men glömt mitt användarnamn eller lösenord för BAS. 

  Skicka ett mail till LBS sekreterare så får du ditt användarnamn per mail. Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

- Hur får jag avin för medlemsavgift/sommarplats? 

  LBS skickar alla avier till epostadressen du lämnat till klubben. Du når även din avi via BAS.

- Jag har inte fått nyheter, information eller räkningar via post på länge. Har ni glömt bort mig?

  All information delges via email och via hemsidan. Se till att LBS har aktuella kontaktuppgifter. Kolla även ditt skräppostfilter.

  Kontakta sekreteraren om någon uppgift behöver ändras. Gå in i BAS och dubbelkolla dina uppgifter samt din eventuella avi.

- Hur många påminnelser skickas ut om jag har missat en betalning?  

  Inga. Det är mycket viktigt att räkningar betalas i tid för att vi ska veta att du vill behålla din plats eller medlemskap.

- Jag har sålt min båt. Får köparen ta över min båtplats? 

   Nej. Möjligen om det är en överlåtelse inom familjen samt endast efter kontakt med Hamnkapten.

- Jag behöver ändra uppgifter i BAS, tex mailadress, mobilnummer, båtmått, försäkringsuppgifter. 

  Gå in i BAS eller skicka ett mail med de nya uppgifterna till LBS sekreterare. Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

- Kan vem som helst använda rampen för att sjösätta/torrsätta sin båt? 

  Nej. Den ramp som finns på området kan bara användas av medlemmar i Lövsta Båtsällskap och i vissa fall av medlemmar i

  Kyrkhamns Varvsförening. Notera tillåtna maxvikten om totalt 2000 kg för trailer+båt+last.

- Jag har fått kallelse till höstmöte/vårmöte eller arbetsdag. Behöver jag komma?  

  Du förväntas som medlem att aktivt deltaga på möten och arbetsdagar som utlyses. Föreningen bygger på att vi alla hjälps åt.

  Medlemsmöten är dessutom ett ypperligt tillfälle att uppdatera sig eller komma med idéer. 

KODTAGG  NYCKLAR

- Jag har ingen kodtagg för att komma in på området, eller min nuvarande tagg fungerar inte. Hur gör jag?  

   Kontakta ansvarig för Säkerhet och Passérsystem.Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

- Jag har segelbåt och behöver en nyckel för att kunna komma in i mastskjulet. Vem kontaktar jag?

  Se ovanstående svar.

- Hur får jag tag på en nyckel till bastun?    

  Kontakta Ö-fogden. Kontaktuppgifter under fliken Klubbholmen.

HAMNPLATS och

SommarTrailerplats

- Jag har SommarTrailerplats. Hur länge har jag tillgång till den platsen?

  Fr.o.m 1 vecka efter sista gemensamma sjöstättning, t.o.m 1 vecka före den första gemensamma torrsättningen.

  Normalt ca slutet maj-början sept. Mer information under fliken SommarTrailerplats.

- Jag vill gärna söka för en SommarTrailerplats. Hur gör jag?

  Dessa platser bokas efter kontakt med hamnkapten. Platsen ska sökas inför varje sommarsäsong. 

  Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

- Jag behöver låna en hamnplats. Vilken kan jag ta? 

  Ingen får nyttja en plats utan att först ha konsulterat med Hamnkapten. Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

VAKT

- Jag kommer inte ihåg användarnamn eller lösenord för att logga in i BAS. 

  Skicka ett mail till LBS sekreterare så får du ditt användarnamn per mail. Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

- Jag är osäker på vilka rutiner och procedurer jag ska följa när jag går vakt. Var hittar jag information om detta?   

  Skicka ett mail eller ring till LBS Vaktchef. Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

- När kan jag boka mitt vaktpass?

  BAS-systemet är normalt öppet för vakttecknande från början av januari, och fram till ca april. Alltså i 3-4 månader!

  Hinner du ej boka säsongens pass senast utsatt datum blir du tilldelad ett datum av Vaktchefen. Mer information under fliken VAKT.

- Jag har bokat ett vaktpass, men jag behöver dessvärre ändra datum. Hur gör jag?

  Kontakta Vaktchefen. Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

- Behöver jag gå vakt?   

  Har du plats enligt informationen under fliken VAKT, har du vaktplikt! För ev. vaktbefrielse, kontakta vaktchefen. Mer information under fliken VAKT.

ÖVRIGT

- El/Belysning på bryggan är ej i funktion.

  Kontakta bryggfunktionär enligt namnskylt på grinden för respektive brygga, alternativt hamnkaptenen.

- Något är trasigt eller saknas i klubbstugan, och jag kan ej åtgärda det själv just nu.  

  Kontakta stugfogden. Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.

- Jag är intresserad av att förvara min båt eller min tomma trailer på land i Lövsta, antingen över sommaren eller över vintern.  

  Tag kontakt med den andra föreningen i Lövsta, Kyrkhamns Varvsförening. Kontaktuppgifter finns på www.kyrkhamn.com

- Jag har ingen LBS-vimpel. Hur skaffar jag en?    

  Skicka ett mail till Lars Dobo. Kontaktuppgifter under fliken Styrelse.