HAMN

Klicka här för :

 Vy över en del av LBS hamn!

Hamnen består i dag av 4 bryggor; A, B, C, D där D-bryggan är den som är närmast Lövstabadet.

Alla bryggor har elektroniskt låst grind. Hela området är kameraövervakat och vaktgång är obligatorisk.

Varje brygga har y-bommar i olika längder för att passa olika båtstorlekar. Antalet platser i hamnen är ca 190. Max storlek på båt i hamnen är ca 12m eller en bredd om ca 4m. Det finns endast ett fåtal större platser varför kötiden till dessa är lång.  Kötiden för bryggplats är historiskt ca 4-5 år.

           Bilder från 2017-04-02

Tilldelning av plats

Detta sker i mån av plats och uppfyllda kriterier efter kontakt med LBS Hamnkapten. Kontaktuppgifter under fliken Styrelsen 


Kriterier :

* Godkänt och betalt medlemskap
* Registrerat medlemskap i LBS medlemsregister (BAS)

* Ifyllt formulär om Båtbottenfärg under fliken Miljö

* Tecknat vaktpass efter kontakt med Vaktchefen. Kontaktuppgifter under fliken Styrelsen 

På många bryggor finns belysningsstolpar med elutag skyddade av jordfelsbrytare.

På A-bryggan och på Service-kajen finns dricksvatten (kommunalt dricksvatten), samt även på den första halvan av D-bryggan.

Detta vatten är fritt att fylla egna dricksvatten-tankar med, men det är inte tillåtet att använda för båttvätt eller liknande.

På servicebryggan tilhandahåller därför KVF (Kyrkhamns Varvsförening) därför även en lång slang med sjövatten.

Bryggplats gäller endast för den båt som finns angiven i avtalet. Vid båtbyte ska ny ansökan lämnas in och nytt avtal upprättas. För eventuell utlåning eller 2'a-handsuthyrning skall först Hamnkapten konsulteras.

Toalett kan lånas av KVF och dessa står på KVF's område strax nedanför huvudgrinden. Var och en ansvarar för att toaletten lämnas i minst lika bra skicka som innan den används.  

Vi har idag ingen septitanktömning eller bottentvätt. Kommunen har utfäst sig att eventuellt stå för detta varför vi avvaktar vidare utveckling.  

Sjösättningsramp

LBS-medlemmar har möjlighet att sjösätta/torsätta sin egen båt via LBS ramp. Belastningen för rampen är maximerad till 2 ton

(släp plus aktuell vikt av båt samt bränsle mm).


Tänk på att båten ofta väger mer än tillverkarens angivna vädren med tankar fyllda, extrautrusning mm.

Medlem som orsakar skada på rampen på grund av överbelastning är ersättningsskyldig.


Om inte Flytpontonen vid rampen ligger i sjön så har den tagits upp för att inte ta skada av vinter-isen.

Den sjösätts igen så snart vintern är över.