OM OSS

Välkommen till Lövsta Båtsällskap!

Historik 

En del gamla dokument når du genom att klicka här

Sällskapets hamn är placerad på N 59  23  6  och E 17 46 5.


1985 började några båtentusiaster som såg möjligheten att anlägga en båthamn vid Lövsta, att uppvakta politikerna.

Klubben bildas sedan 15 januari 1986 och hade då ca 80 medlemmar.

14 mars 1989 tog Fastighetsnämnden ett beslut i frågan om markanvändning i Lövsta/Kyrkhamn som innebar att "Behovet av en småbåtshamn med tillhörande uppläggningsplatser för vinterförvaring bör tillgodoses inom området".


1991 kom de första pontonerna på plats och hamnen har sedan vuxit så att vi idag har 3st egna bryggor ( A, B och C-bryggorna ), samt hyr 1st Betongbrygga / vågbrytare ( D-bryggan ) av kommunen.


Antal sommarplatser är nu ca 190 st i hamnen och 18 trailerplatser på land.


LBS har sedan hösten 2013 ingen delaktighet i varvet/vinterförvaring. LBS har helt och hållet sin verksamhet i sjön samt tillgång till några SommarTrailerplatser.

Vy från LBS klubbstugas altan, mot B-bryggan  

1985 började några båtentusiaster att så en möjlighet för att anlägga en båthamn vid Lövsta genom att uppvakta politikerna. Tomtytan var reserverad som industrimark och tänkt som förstärkning av fjärrvärmenätet för Stockholms Energi.


Fastighetskontoret och Fritidsförvaltningen verkade välvilliga och klubben bildas 15 januari 1986 med ca 80 medlemmar.


1989 startar planeringen av en fjärrvärmeanläggning i Hässelby som skulle stå klar 1993.Under tiden växer klubben och hade 1988 170 registrerade medlemmar, men något politiskt beslut är ännu inte taget.


14 mars 1989 tog Fastighetsnämnden ett beslut i frågan om markanvändning i Lövsta / Kyrkhamn som innebar att "Behovet av en småbåtshamn med tillhörande uppläggnings-platser för vinterförvaring bör tillgodoses inom området".

Men Stockholm Energi och Skafab begärde markreservation med tanke på framtida verksamhet och nya utredningar påbörjades och båthamnen lades på is.

Man uppvaktade borgarrådet för fritidsroteln som lovade hjälpa till, och när Skafab lade sina planer på is, fick man äntligen klartecken och 1991 kom de första pontonerna på plats.
Antal hamnplatser:   


2005  125                 2009  194               2013  190 

2006  125                 2010  174               2014  193

2007  174                 2011  174               

2008  174                 2012  182 

LBS Swish-nummer : 123 525 15 33


Används t.ex. av besökare till klubbholmen.

Lövsta  Båtsällskap              Box 5059                165 11 Hässelby               Kyrkhamnsvägen 13                   info@lovstabatsallskap.org