MEDLEMSKAP

Klicka här för :

   LBS är en ideell båtklubb vars verksamhet 

  baseras på att var och en är med och hjälper till. 

Ansökan om medlemskap i Lövsta Båtsällskap, LBS

Du söker medlemskap i Lövsta Båtsällskap genom att sätta in 2.050 kronor (inträdesavgift 1500 kr + första årets medlemsavgift 550 kr)
på Bankgiro 5618-9095 och fylla i ansökningsformuläret här intill (grön knapp)  


Medlemsansökan/betalning inskickad och inbetald efter 1 september innebär att medlemskapsavgiften täcker även det efterkommande året t.o.m 31 aug.

(dock med eventuell justering om avgiften höjs).


Frågor om hamnplats/trailerplats hanteras av Hamnkaptenen. Kontaktinformation under fliken Styrelsen


BRA ATT KÄNNA TILL INNAN MEDLEMSKAP SÖKS :
På grund av det hotande bygget av nytt kraftvärmeverk i Lövsta finns det risk att LBS inte kan vara kvar på befintlig plats. 
Tag kontakt med LBS ordförande för mer information.
Kontaktinformation under fliken Styrelsen

Ändring av uppgifter, befintlig medlem

Har du bytt kontaktuppgifter eller båt? - Vänligen logga in i BAS och gör din ändring där. Ändringen träder i kraft efter att sekreteraren har aktiverat den.

Utträde

För utträde ur Lövsta Båtsällskap - Skicka ett mail till styrelsen@lovstabatsallskap.org