SOMMARTRAILERPLATS

SOMMARTRAILERPLATSER

LBS har tillgång till ett antal SommarTrailerplatser på land för de som har trailerbåt men ingen hamnplats.


Denna typ av plats innebär att man förvarar båt samt trailer på en tilldelad plats på land under sommarsäsongen.

Dessa platser tilldelas de som vill kunna traila i sin båt under sommaren via klubbens ramp. 

Trailern står då på den tilldelade platsen medan man är i sjön.  

SommarTrailerplatserna administreras av LBS Hamnkapten. (kontaktuppgift under fliken Styrelse)Period:

SommarTrailerplatserna är tillgängliga endast under sommarperioden

Normalt är detta från ca mitten av maj till ca mitten av september om inte annats avtalats med LBS hamnkapten.Tilldelning :

Detta sker efter kontakt och bokning med LBS hamnkapten och görs inför varje ny säsong.

Avgift framgår under fliken Medlemskap. Faktura skickas när SommarTrailerplats tilldelats.Förutsättningar :

* Registrerat medlemskap i LBS

* Platsansökan genom kontakt med LBS hamnkapten

* Vaktpass ska ha tecknats. 

* Formulär under fliken Miljö ska ha fyllts i. 

* Trailern skall vara tydligt och väderbeständigt märkt med namn och telefonnummer.

SJÖSÄTTNING VIA RAMP

Rampen klarar maximalt 2 ton. Detta innebär att Båt + Trailer + Motor + eventuellt lösgods och drivmedel tillsammans inte får väga mer än 2000 kg.

Om inte Flytpontonen vid rampen ligger i sjön så har den tagits upp för att inte ta skada av vinter-isen. Den sjösätts igen så snart vintern är över.

LÅN AV BÅTTRAILER

Det finns en trailer att låna för den som t.ex behöver ta upp sin båt tillfälligt. Trailern får endast användas av medlem i LBS och endast inom området.
För att låna trailern, tag kontakt med någon i LBS styrelse.