STYRELSEN

Till LBS styrelse väljs 7 (sju) ordinarie ledamöter, samt 1 (en) suppleant.

Styrelsen utser själv lämpligt antal funktionärer inom olika områden

Ordförande

Robin Rindestad

0762-13 99 87,   0731-44 11 11  

ordf@lovstabatsallskap.org

Kassör

Vakant 
För ekonomifrågor tag kontakt med sekreteraren

Miljö och Hemsida

Lars Dobo

0709-77 99 96
miljo@lovstabatsallskap.org

Sekreterare

Patric Ahlgren

073-202 25 13

sekr@lovstabatsallskap.org

Vaktchef

Lars-Eric Ehrngren

Mobil 070-4951250

vakt@lovstabatsallskap.org

Supp, Säkerhet & Passérsystem

Fredrik Holmberg

Mobil 0733-14 48 14

supp@lovstabatsallskap.org

Hamnkapten

Robert Börlin

0705-89 00 83

hamnk@lovstabatsallskap.org

Ledamot, Säkerhet & Passérsystem

Johan Stross

072-3507648

security@lovstabatsallskap.org

Revisorer

Martin Pehrsson

070-6868105

martin.athome@telia.com

Jan Malm

072-7430072

janmalm@hotmail.com

Revisorsuppleant

Håkan Lundberg

070-320 47 01

642lundberg@telia.com

Valberedningen fram till årsmöte 2020

 

Mathias Pyk (sammankallande)  

0768-229320

pyk.mathias@gmail.com

Taggar och nycklar

För att komma in på området samt ut på bryggorna så behövs det en kodtagg.


För att komma in i mastskjulet behövs även en nyckel. (avser segelbåtsägare)


Behöver du en kodtagg och/eller nyckel eller har frågor om passérsystemet så skickar du detta till ansvarig(a) för Säkerhet & Passérsystem.

Funktionär ; Vice vaktchef

Göran Ehrngren

Mobil 070-4951250

vakt@lovstabatsallskap.org

Funktionär ; Stugfogde

Ulf Johansson 

0709-989394

ulf.johansson9@gmail.com