VAKT

VARFÖR VAKT?

Många båtklubbar och varv har dessvärre ett otal påhälsningar årligen och det försvinner motorer, tillbehör eller hela båtar

för mycket stora belopp. Även en del sabotage förekommer, vilka även det föranleder till tråkiga försäkringsärenden,

avskrivningar, självrisker, mm. För att inte tala om en förstörd båtsommar!


Vakten i Lövsta är mycket effektiv sett historiskt och till det fåtal anmälda stölder som har inträffat genom alla år.

På detta sätt vill vi självfallet att det ska fortsätta. Det ska kännas tryggt att ha sin båt i Lövsta!

Var och en ska kunna sova lugnt  i vetskap att deras ägodelar är under uppsyn.

Vem har vaktplikt = ska gå vakt?

Samtliga LBS-medlemmar som har en båtplats i Lövsta under sommarhalvåret, oavsett om den ligger på land eller i sjön, oavsett om båten är brukbar eller ej, oavsett om båten ligger där eller ej, har vaktplikt.


Detta gäller således de som har antingen :

* SommarTrailerplats                                    Landplats avsedd för båt på trailer, för att sjösättas då och då

* Sommarplats Land                                     Landplats med båt parkerad på land över sommaren

* Bryggplats, Egen                                        Båtplats i hamn  (om den hyrs ut i 2'a hand är det 2'a hands-hyraren som går vakt)

* Bryggplats, Låneplats                                 Båtplats i hamn, hyrd i 2'a hand 

* Hyllplats                                                      Båt som förvaras på Hyllan (HH eller HV-plats) under sommartid.

VAKTTECKNANDE 

Passet tecknas via BAS-systemet.  

I god tid före sjösättningsaktiviteterna vill vaktchefen kunna se att schemat har fylls upp.

Därför har alla fram till och med den 30/4 på sig att teckna sitt vaktpass.


Vaktteckningen är därmed stängd från och med 1 maj. Vaktpass kommer då att tilldelas av Vaktchef.


Samtliga LBS-medlemmar har tidigare fått ett e-mail med inloggningsuppgifter till BAS.

Har Du vaktplikt men inte har fått mailet, eller behöver hjälp med inloggningen? Kontakta sekreteraren! (se fliken Styrelse)


Det går även att ringa eller maila till Vaktchefen för att teckna ett pass, eller för att ändra datum för ett pass. (se fliken Styrelse) 

För alla medlemmars säkerhet och trygghet kommer det ej att accepteras att Lövsta är obemannat under vaktsäsongen!

Vaktplikten innebär alltså kort :

Du kan teckna valfritt ledigt datum fram till och med 30'e april. Därefter tilldelas du pass av  LBS vaktchef.

Observera att utebliven vakt debiteras 3000 kr samt nytt pass tilldelas, osv. 

Vaktchef och vice vaktchef

Säga vad man vill om deras sätt att arbeta, men de verkar helt enkelt vara igång dygnet runt, året runt. De bevakar kamerorna och har koll på om det verkar hända något ovanligt i Lövsta.

De är visserligen inte alltid på plats, så den vakt som har sitt vaktpass har ju självklart den viktigaste rollen. Men som backup finns det ett par extra vakande ögonen som stickprovsmässigt tar en titt då och då.


Detta har visat sig vara oerhört värdefullt speciellt om det inte finns någon vakt på området! Då rycker vaktchefen ut tillsammans med vice vaktchef, och det är då bäst att det finns en mycket bra anledning att inte vara på plats om man är inbokad i det passet.......


Vid behov att ändra sitt pass måste alltid vaktchefen kontaktas för att godkänna ett eventuellt byte.

Denna kontakt ska självfallet tas i så god tid i förväg som möjligt för att ändring ska vara möjlig.

För att ta reda på mer om vaktrutiner, se Vaktrutiner till höger.  

Kontaktinformation finns under fliken Styrelse.