AKTUELLT

AKTUELLT

Förlängning av båtplats
För att förenkla för våra medlemmar har vi slopat det tidigare formuläret för att
förlänga sin båtplats. Det räcker nu med att boka vaktpass i vaktschemat i BAS, som
kommer att vara öppet 1/1 – 31/3, för att ha kvar sin hamnplats kommande säsong.
Bokas inte vaktpass inom angiven tid, kommer hamnplatsen att erbjudas annan
medlem i kön.

Nya miljöregler

Efter inspektion av miljöförvaltningen så har vi blivit tvugna att ändra en del miljöregler.

  • Båtar med för mälaren ej tillåten bottenfärg får ej finnas LBS hamn.
  • Inga kemikalier får användas vid rengöring av båt i hamnen.
  • Inget underhåll eller rengöring av båtar får utföras på sommartrailerplats.
  • Färskvattnet och avloppet i klubbhuset kommer att vara avstängt då avloppet ej är godkänt. Vi kommer att ha en dialog med berörda myndigheter för att eventuellt kunna få ett godkänt avlopp.

Klubbvimpel 

Klubbvimplar finns i klubbstugan till ett pris av 200:-. Det är "självbetjäning" och betalning sker med Swish enligt instruktion.

Vimpel behövs när man ska besöka vår klubbholme och det är även trevligt om alla medlemmar för den, så vi enkelt känner igen varandra ute på "de sju haven".

Seniormedlemskap

Nu finns möjligheten för våra äldre medlemmar som inte längre har båt att kvarstå som seniormedlem till en lägre medlemsavgift. För mer info, se "MEDLEMSKAP".