F.A.Q. Båtplats

Lövsta Båtsällskap

Copyright © All Rights Reserved

  FAQ, eller Vanligt Förekommande Frågor :

En del frågor återkommer ofta och därför försöker vi besvara dem här.

Innan Du ringer eller mailar för att fråga något, ta en titt. Kanske svaret står nedan?

HAMNPLATS och

SommarTrailerplats

- Jag har SommarTrailerplats. Hur länge har jag tillgång till den platsen?

  Fr.o.m 1 vecka efter sista gemensamma sjöstättning, t.o.m 1 vecka före den första gemensamma torrsättningen.

  Normalt ca slutet maj-början sept. Mer information under fliken SommarTrailerplats.

- Jag vill gärna söka för en SommarTrailerplats. Hur gör jag?

  Dessa platser bokas efter kontakt med hamnkapten. Platsen ska sökas inför varje sommarsäsong. 

  Kontaktuppgifter under fliken Kontakt.

- Jag behöver låna en hamnplats. Vilken kan jag ta? 

  Ingen får nyttja en plats utan att först ha konsulterat med Hamnkapten. Kontaktuppgifter under fliken Kontakt.