F.A.Q. Båtplats

  FAQ, eller Vanligt Förekommande Frågor :

En del frågor återkommer ofta och därför försöker vi besvara dem här.

Innan Du ringer eller mailar för att fråga något, ta en titt. Kanske svaret står nedan?

- Jag har SommarTrailerplats. Hur länge har jag tillgång till den platsen?

  Fr.o.m 1 vecka efter sista gemensamma sjöstättning, t.o.m 1 vecka före den första gemensamma torrsättningen.

  Normalt ca slutet maj-början sept. Mer information under fliken "BÅTPLATS / TRAILERPLATS".

- Jag vill gärna söka för en SommarTrailerplats. Hur gör jag?

  Fyll i formuläret under "BÅTPLATS / ANSÖKAN BÅTPLATS". 

- Jag behöver låna en hamnplats. Vilken kan jag ta? 

  Ingen får nyttja en plats utan att först ha konsulterat med Hamnkapten. Se fliken "KONTAKT / STYRELSE".