BÅTRAMP

BÅTRAMP

Alla medlemmar i LBS får använda båtrampen för sjösättning/upptagning av egen båt. Detta oavsett om båten förvaras på LBS eller inte. Belastningen för rampen är maximerad till 2 ton (släp plus aktuell vikt av båt samt bränsle mm).


Tänk på att båten ofta väger mer än tillverkarens angivna värden med tankar fyllda, extrautrusning mm.

Medlem som orsakar skada på rampen på grund av överbelastning är ersättningsskyldig.


Om inte flytpontonen vid rampen ligger i sjön så har den tagits upp för att inte ta skada av vinterisen.

Den sjösätts igen så snart vintern är över.