MEDLEMSKAP

MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap i Lövsta Båtsällskap, LBS

Du söker medlemskap i Lövsta Båtsällskap genom att sätta in 2.050 kronor (inträdesavgift 1500 kr + första årets medlemsavgift 550 kr)på Bankgiro 5618-9095 och fylla i ansökningsformuläret under "MEDLEMSANSÖKAN".

OBS Sker anmälan efter 31 augusti ska endast inträdesavgiften betalas. Medlemsavgiften faktureras då kommande kalenderår.Ändring av uppgifter, befintlig medlem

Har du bytt kontaktuppgifter eller båt? - Vänligen logga in i BAS och gör din ändring där. Ändringen träder i kraft efter att sekreteraren har aktiverat den.

Seniormedlemskap

För de äldre medlemmarna som inte längre har båt men vill kvarstå som medlem i LBS finns möjlighet att bli seniormedlem till en medlemsavgift av 200 kr.


Kriterierna för detta är:

   - Ska ha fyllt 65 år

   - Ska ha varit ordinarie medlem i minst 3 år


Som seniormedlem ges tillgång till området, bryggor och klubbhus.


Seniormedlemskap berättigar inte till båtplats, nyttjande av sjösättninsramp eller att stå i kö för båtplats.


Kontakta styrelsen under "KONTAKT" för att ansöka om seniormedlemskap

Utträde

För utträde ur Lövsta Båtsällskap, fyll i formuläret under "MEDLEMSKAP / UTTRÄDE LBS"