MEDLEMSKAP

Lövsta Båtsällskap

Copyright © All Rights Reserved

MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap i Lövsta Båtsällskap, LBS

Du söker medlemskap i Lövsta Båtsällskap genom att sätta in 2.050 kronor (inträdesavgift 1500 kr + första årets medlemsavgift 550 kr)
på Bankgiro 5618-9095 och fylla i ansökningsformuläret under "MEDLEMSANSÖKAN".


Medlemsansökan/betalning inskickad och inbetald efter 1 september innebär att medlemskapsavgiften täcker även det efterkommande året t.o.m 31 dec (dock med eventuell justering om avgiften höjs).


Frågor om hamnplats/trailerplats hanteras av Hamnkaptenen.


Ändring av uppgifter, befintlig medlem

Har du bytt kontaktuppgifter eller båt? - Vänligen logga in i BAS och gör din ändring där. Ändringen träder i kraft efter att sekreteraren har aktiverat den.

Utträde

För utträde ur Lövsta Båtsällskap - Skicka ett meddelande under fliken KONTAKT