F.A.Q. Medlemskap

  FAQ, eller Vanligt Förekommande Frågor :

En del frågor återkommer ofta och därför försöker vi besvara dem här.

Innan Du ringer eller mailar för att fråga något, ta en titt. Kanske svaret står nedan?

- Hur får jag inloggningsuppgifter till klubbens register, BAS?

  Om du sökt medlemskap samt har betalat inträdesavgift/medlemsavgift så får du inloggningsuppgifterna

  mailade till dig.

  Om inget kommit så kan du kontakta LBS sekreterare för att få dem. Se "KONTAKT / STYRELSE".

- Vad har jag för medlemsnummer i LBS?

  Du hittar ditt medlemsnummer i medlemsregistret BAS, se flik "ARKIV / BAS".

- Jag har haft men glömt mitt användarnamn eller lösenord för BAS. 

  Skicka ett mail till LBS sekreterare så får du ditt användarnamn per mail. Se "KONTAKT/STYRELSE.

- Hur får jag avin för medlemsavgift/sommarplats? 

  LBS skickar alla avier till epostadressen du lämnat till klubben. Du når även din avi via BAS.

- Jag har inte fått nyheter, information eller räkningar via post på länge. Har ni glömt bort mig?

  All information delges via email och via hemsidan. Se till att LBS har aktuella kontaktuppgifter. Kolla även ditt

  skräppostfilter.

  Kontakta sekreteraren om någon uppgift behöver ändras. Gå in i BAS och dubbelkolla dina uppgifter samt din

  eventuella avi.

- Hur många påminnelser skickas ut om jag har missat en betalning?  

  Inga. Det är mycket viktigt att räkningar betalas i tid för att vi ska veta att du vill behålla din plats eller

  medlemskap.

- Jag har sålt min båt. Får köparen ta över min båtplats? 

   Nej. Möjligen om det är en överlåtelse inom familjen samt endast efter kontakt med Hamnkapten.

- Jag behöver ändra uppgifter i BAS, tex mailadress, mobilnummer, båtmått, försäkringsuppgifter. 

  Gå in i BAS eller skicka ett mail med de nya uppgifterna till LBS sekreterare. Se "KONTAKT".

- Kan vem som helst använda rampen för att sjösätta/torrsätta sin båt? 

  Nej. Den ramp som finns på området kan bara användas av medlemmar i Lövsta Båtsällskap.

  Notera tillåtna    maxvikten om totalt 2000 kg för trailer+båt+last.

- Jag har fått kallelse till höstmöte/vårmöte eller arbetsdag. Behöver jag komma?  

  Du förväntas som medlem att aktivt deltaga på möten och arbetsdagar som utlyses. Föreningen bygger på att

  vi alla hjälps åt.

  Medlemsmöten är dessutom ett ypperligt tillfälle att uppdatera sig, komma med idéer och påverka hur

  föreningen ska förvaltas.