VALBEREDNING

VALBEREDNING


Karin Lundin (sammankallande)


valberedning@lovstabatsallskap.org

Valberedningens uppgift:

  - Att på årsmöte föreslå lämpliga kandidater för val till styrelsen

  - Att på årsmöte föreslå lämpliga kandidater för val till revisorer