VALBEREDNING

VALBEREDNING


Johan Sandberg (sammankallande)

0706-41 73 54

valberedning@lovstabatsallskap.org

Christer Sotterman

0707-73 13 09

valberedning@lovstabatsallskap.org

Valberedningens uppgift:

  - Att på årsmöte föreslå lämpliga kandidater för val till styrelsen

  - Att på årsmöte föreslå lämpliga kandidater för val till revisorer