VALBEREDNING

VALBEREDNING


Mathias Pyk

0768-22 93 20

valberedning@lovstabatsallskap.org

Michael Magnusson

0737-19 48 41

valberedning@lovstabatsallskap.org

Valberedningens uppgift:

  - Att på årsmöte föreslå lämpliga kandidater för val till styrelsen

  - Att på årsmöte föreslå lämpliga kandidater för val till revisorer