REVISORER

REVISORER

Revisor

Martin Pehrsson

070-686 81 05

martin.athome@telia.com

Revisor

Jan Malm

072-743 00 72

janmalm@hotmail.com

Revisorsuppleant

Robert Flink

070-649 65 35

robert.flink@telia.com

Revisorernas uppgift:

  - Granska föreningens bokföring

  - Verifiera att styrelsen följer föreningens stadgar

    

Revisorsuppleantens uppgift:

  - Att medverka vid revision om någon av ordinarie revisorer har förhinder