KLUBBHOLMEN

LBS arrenderar sedan extramötet den 1/6-2016 numera Norra Allmansholmen som ligger i Mälaren ca. 3 distans nordnordväst om LBS. Position: N59° 25.743´ - O17° 44.381´ Sjökort 111 Mälaren Östra delen.


Klubbholmen togs över fråb föregående arrendator med befintliga bryggor (3st), WC samt förråd.

Klubbholmen är avsedd för medlemmar i LBS som därför behöver föra LBS-vimpel vid angöring av någon av klubb-holmens bryggor.


Övriga besökande är välkomna i mån av plats och mot en mindre avgift (Swish). Information om detta finns även anslagen på samtliga 3 bryggor.


För besök någon timma/några timmar, dvs under dagen :   50 kr per båt
För besök som inkluderar en övenattning :                        100 kr per båt
Swish till nr 123 525 15 33
 


LBS medlem som vistas på klubbholmen får gärna möta angörande båtar för att hälsa, hjälpa till med angöring samt kontroll att korrekt vimpel förs.

Är båten utan LBS-vimpel så är det en besökare och då är det bra om denne informeras om att bryggorna endast får användas av LBS medlem samt av betalande besökare. Be dem läsa informationstavlan. 


Denna procedur är trevlig för alla då den angörande får hjälp vid bryggan, tillfälle ges att hälsa på andra klubbmedlemmar, samt att besökare som vill nyttja LBS faciliteter känner sig välkomna och får korrekt information om gällande rutiner.


Vid flera tillfällen har det brunnit på klubbholmen troligen pga att någon har använt engångsgrill och sedan lämnat ön utan att först säkerställa att grillen/elden är ordentligt släckt. Det kunde ha gått gått riktigt illa men rådiga LBS medlemmar uppmärksammade detta och hann sätta igång släckningsarbete!   

Det finns nu därför en säker grillplats samt grill. Detta är det enda stället som det är tillåtet att grilla på. 

___________________________________________________________________


Det verkar "blåsa in en hel del skräp" till vår ö. Flera medlemmar som har varit där har konstaterat att det är skräpigt. Det är därför mycket viktigt att vi alla tar hand om vårt eget skräp och kör hem det från klubbholmen.

Vi tror dock inte att det är LBS-medlemmar som stökat ned.

___________________________________________________________________


Utöver detta har följande arbeten gjorts : 


Dåliga träd har fällts
Slyröjning
Förstärkning bryggorna
Trappa från ena bryggan
Uppförande av toalett (alltid öppen)

___________________________________________________________________


FÖR LBS-MEDLEM SOM VILL TA DEL AV DET SOM HÄNDER PÅ HOLMEN :


* Gå till Facebook

* Sök på Lövsta båtsällskaps egen klubbholme

* Gör vänförfågan

Klubbholmen används även vintertid.
Mats H. med familj på utflykt.

Ö-fogde

Thomas Augustsson

0705 40 99 76

ofogde@lovstabatsallskap.org