VAKT

VAKT

Förlängning av båtplats och bokning av vaktpass
För att förenkla för våra medlemmar har vi slopat det tidigare formuläret för att
förlänga sin båtplats. Det räcker nu med att boka vaktpass i vaktschemat i BAS, som
kommer att vara öppet 1/1 – 31/3, för att ha kvar sin båtplats kommande säsong.
Bokas inte vaktpass inom angiven tid, kommer hamnplatsen att erbjudas annan
medlem i kön.

VARFÖR VAKT?

Många båtklubbar och varv har dessvärre ett otal påhälsningar årligen och det försvinner motorer, tillbehör eller hela båtar

för mycket stora belopp. Även en del sabotage förekommer, vilka även det föranleder till tråkiga försäkringsärenden,

avskrivningar, självrisker, mm. För att inte tala om en förstörd båtsommar!


Vakten i Lövsta är mycket effektiv sett historiskt och till det fåtal anmälda stölder som har inträffat genom alla år.

På detta sätt vill vi självfallet att det ska fortsätta. Det ska kännas tryggt att ha sin båt i Lövsta!

Var och en ska kunna sova lugnt  i vetskap att deras ägodelar är under uppsyn.

Vem har vaktplikt = ska gå vakt?

LBS-medlem som har båt i hamn eller på land i Lövsta

 

Detta gäller således de som har antingen:

* SommarTrailerplats:    Landplats avsedd för båt på trailer, för att sjösättas då och då

* Sommarplats Land:     Landplats med båt parkerad på land över sommaren

* Bryggplats, Egen:        Båtplats i hamn  (om den hyrs ut i 2'a hand är det 2'a hands-hyraren som går vakt)

* Bryggplats, Låneplats: Båtplats i hamn, hyrd i 2'a hand 

* Hyllplats:                      Båt som förvaras på Hyllan (HH eller HV-plats) under sommartid.


Ett vaktpass per säsong om man går vakt tillsammans med ej vaktpliktig i LBS som är minst 15 år. 

Två vaktpass per säsong om man går vakt tillsammans med vaktpliktig LBS-medlem. 

VAKTTECKNANDE 

Passet tecknas via BAS-systemet.  

I god tid före sjösättningsaktiviteterna vill vaktchefen kunna se att schemat har fylls upp.

Därför har alla fram till och med den 31/3 på sig att teckna sitt vaktpass.


Vaktteckningen är därmed stängd från och med 1/4.


Samtliga LBS-medlemmar har tidigare fått ett e-mail med inloggningsuppgifter till BAS.

Har Du vaktplikt men inte har fått mailet, eller behöver hjälp med inloggningen? Kontakta sekreteraren, se "KONTAKT / STYRELSE".

För alla medlemmars säkerhet och trygghet kommer det ej att accepteras att Lövsta är obemannat under vaktsäsongen!

Vaktplikten innebär alltså kort :

Du kan teckna valfritt ledigt datum fram till och med 31/3.

Observera att utebliven vakt debiteras 3000 kr samt nytt pass tilldelas, osv. 

Vaktchef

Vaktchefen administrerar vaktbokningen och allt annat som har med båtvakt att göra. Han bevakar ofta området via kamerorna och har koll på om det verkar hända något ovanligt i Lövsta.

Han är visserligen inte alltid på plats, så den vakt som har sitt vaktpass har ju självklart den viktigaste rollen. Men som backup finns det ett par extra vakande ögonen som stickprovsmässigt tar en titt då och då. Han kontrollerar också att båtvakter går sina pass.


Vid behov att ändra sitt pass måste alltid vaktchefen kontaktas för att godkänna ett eventuellt byte. Denna kontakt ska självfallet tas i så god tid i förväg som möjligt för att ändring ska vara möjlig och personen som man vill byta med ska ha godkänt bytet.

För att ta reda på mer om vaktrutiner, se "ARKIV / VAKTRUTIN".