BRYGGPLATS

BRYGGPLATS

Hamnen består i dag av 4 bryggor; A, B, C, D där D-bryggan är den som är närmast Lövstabadet.

Alla bryggor har elektroniskt låst grind. Hela området är kameraövervakat och vaktgång är obligatorisk.

Varje brygga har y-bommar i olika längder för att passa olika båtstorlekar. Antalet platser i hamnen är ca 190. Max storlek på båt i hamnen är ca 12x4m.

 Vy över en del av LBS hamn!

Tilldelning av plats

Detta sker i mån av plats och uppfyllda kriterier efter kontakt med LBS Hamnkapten. Kontaktuppgifter under fliken Kontakt. Efter tilldelning av plats, ska vaktpass bokas i BAS.


Kriterier :

* Registrerat medlemskap i LBS medlemsregister (BAS)

* Ifyllt formulär "ANSÖKAN BÅTPLATS"


På många bryggor finns belysningsstolpar med elutag skyddade av jordfelsbrytare.

På A-bryggan och på Service-kajen finns dricksvatten (kommunalt dricksvatten), samt även på den första halvan av D-bryggan.

Detta vatten är fritt att fylla egna dricksvatten-tankar med, men det är inte tillåtet att använda för båttvätt eller liknande.

På servicebryggan tilhandahåller därför KVF (Kyrkhamns Varvsförening) därför även en lång slang med sjövatten.

OBS det är inte tillåtet att använda kemikalier vid tvätt, utan endast vatten. Gäller hela hamnen.

Bryggplats gäller endast för den båt som finns angiven i avtalet. Vid båtbyte ska ny ansökan lämnas in och nytt avtal upprättas. För eventuell utlåning eller 2'a-handsuthyrning skall först Hamnkapten konsulteras.

Toalett kan lånas av KVF och dessa står på KVF's område strax nedanför huvudgrinden. Var och en ansvarar för att toaletten lämnas i minst lika bra skicka som innan den används.  

Vi har idag ingen septitanktömning eller bottentvätt. Kommunen har utfäst sig att eventuellt stå för detta varför vi avvaktar vidare utveckling.