FUNKTIONÄRER

FUNKTIONÄRER

Stugfogde, Öfogde

Ulf Johansson 

0709-989394

ofogde@lovstabatsallskap.org

Stugfogdens  uppgift:

  - Ansvara för att föreningens klubbhus med tillhörande altan hålls i städat skick

  - Tillse att nödvändigt materiel finns tillgängligt

    

Öfogdens uppgift:

  - Ansvara för underhåll av klubbholmens bryggor och byggnader

  - Ansvara för att klubbholmens anläggningar hålls i städat skick