FUNKTIONÄRER

FUNKTIONÄRER

Stugfogde

Ulf Johansson 

0709-989394

ulf.johansson9@gmail.com

Stugfogdens  uppgift:

  - Ansvara för att föreningens klubbhus med tillhörande altan hålls i städat skick

  - Tillse att nödvändigt materiel finns tillgängligt

    

Öfogdens uppgift:

  - Ansvara för underhåll av klubbholmens bryggor och byggnader

  - Ansvara för att klubbholmens anläggningar hålls i städat skick