FUNKTIONÄRER

FUNKTIONÄRER

Stugfogde

Kerstin Dobo

076 946 39 10

stugfogde@lovstabatsallskap.org

Öfogde

Thomas Augustsson 

0705-40 99 76

ofogde@lovstabatsallskap.org

Stugfogdens  uppgift:

  - Ansvara för att föreningens klubbhus med tillhörande altan hålls i städat skick

  - Tillse att nödvändigt materiel finns tillgängligt

    

Öfogdens uppgift:

  - Ansvara för underhåll av klubbholmens bryggor och byggnader

  - Ansvara för att klubbholmens anläggningar hålls i städat skick

  

  

Webbansvarigs uppgift:

  - Administrera föreningens hemsida

  - Administrera föreningens mailkonton