F.A.Q. Miljö

  FAQ, eller Vanligt Förekommande Frågor :

En del frågor återkommer ofta och därför försöker vi besvara dem här.

Innan Du ringer eller mailar för att fråga något, ta en titt. Kanske svaret står nedan?

- Kommer jag att behöva sanera min båtbotten?

  Om du har värden som överstiger tillåten gräns så kommer du att behöva sanera.

  Vet du inte vilken färg du har så klassar vi båten som giftig tills t.ex. mätvärde kan visa det omvända.

- Hur går sanering till?

  Det finns olika metoder. Rådfråga gärna oss innan du sätter igång. Se även till att ha koll på dina mail och på fliken MILJÖ.

- När måste båten vara sanerad?

  Samtliga båtar i Mälaren ska egentligen redan ha varit giftria enligt myndigheterna och de kommer därför inte

  att tolerera giftfärg länge till.  

  I nuläget planerar vi därför för att båtarna ska vara gifria så snart som det är praktiskt och ekonomiskt 

  genomförbart.  
  OBS! TBT-båtar, dvs båtar med TBT-färg, får överhuvudtaget inte finnas i våra vatten och ska därför saneras

  skyndsamt.

- Finns det någon båt som inte behöver saneras? Finns det alltså några undantag?

  Om du inte har hamnplats eller sommartrailerplats hos LBS så kan inte LBS kräva att du sanerar din båt.

  Det är båtägarens ansvar att se till att endast tillåten färg används för det vatten där båten har sin ordinarie

  hamnplats.

- Vad händer om jag inte sanerar min båt från giftfärg?

  LBS kan inte riskera repressalier från myndigheterna och om så krävs, kommer därför de båtägare som inte

  sanerar inom meddelad tid att kunna mista sina hamnplatser.

  Detta för att skydda övriga båtägare från att riskera att t.ex. LBS hamnarrende dras in.

  Återigen ; Det är båtägarens ansvar att se till att endast tillåten färg används för det vatten där båten har sin

  ordinarie hamnplats.