HISTORIK

HISTORIK

Sällskapets hamn är placerad på N 59  23  6  och E 17 46 5.


1985 började några båtentusiaster som såg möjligheten att anlägga en båthamn vid Lövsta, att uppvakta politikerna.

Klubben bildas sedan 15 januari 1986 och hade då ca 80 medlemmar.

14 mars 1989 tog Fastighetsnämnden ett beslut i frågan om markanvändning i Lövsta/Kyrkhamn som innebar att "Behovet av en småbåtshamn med tillhörande uppläggningsplatser för vinterförvaring bör tillgodoses inom området".


1991 kom de första pontonerna på plats och hamnen har sedan vuxit så att vi idag har 3st egna bryggor ( A, B och C-bryggorna ), samt hyr 1st Betongbrygga / vågbrytare ( D-bryggan ) av kommunen.


LBS har sedan hösten 2013 ingen delaktighet i varvet/vinterförvaring som administreras av Kyrkhamns Varvsförening KVF. LBS har helt och hållet sin verksamhet i sjön samt tillgång till några SommarTrailerplatser.