BÅTPLATS

BÅTPLATS

LBS har två olika typer av båtplatser:


Båtplats vid brygga

Dessa båtplatser är vid någon av LBS fyra bryggor utrustade med Y-bommar.


Båtplats för båt på trailer

Dessa båtplatser är för båt på trailer som vid användning sjösätts via ramp.


Mer information om båtplatser finns under respektive flik.