BÅTPLATS

BÅTPLATS

Förlängning av båtplats
För att förenkla för våra medlemmar har vi slopat det tidigare formuläret för att
förlänga sin båtplats. Det räcker nu med att boka vaktpass i vaktschemat i BAS, som
kommer att vara öppet 1/1 – 31/3, för att ha kvar sin hamnplats kommande säsong.
Bokas inte vaktpass inom angiven tid, kommer hamnplatsen att erbjudas annan
medlem i kön.


LBS har två olika typer av båtplatser:


Båtplats vid brygga

Dessa båtplatser är vid någon av LBS fyra bryggor utrustade med Y-bommar.


Båtplats för båt på trailer

Dessa båtplatser är för båt på trailer som vid användning sjösätts via ramp.


Mer information om båtplatser finns under respektive flik.