STYRELSE

STYRELSE

Ordförande

Johan Sandberg

0706-41 73 54

ordf@lovstabatsallskap.org

Hamnkapten

Christer Sotterman

0707-73 13 09

hamnk@lovstabatsallskap.org

Sekreterare

Håkan Yesilova

0704158548

sekr@lovstabatsallskap.org

Kassör

Robert Flink

0706496535

kassor@lovstabatsallskap.org


Ledamot, Vaktchef

Fredrik Holmberg

0733-14 48 14

vakt@lovstabatsallskap.org

Ordförandes uppgift:

  - Kalla till och leda styrelse- och medlemsmöten

  - Ansvara för föreningens avtal och försäkringar

  - Representera föreningen


Hamnkaptens uppgift:

  - Medverka vid styrelse- och medlemsmöten

  - Administera båtplatser

  - Administrera kö till båtplats

  - Ansvara för underhåll av bryggor 

  

Sekreterares uppgift:

  - Skicka kallelse till styrelse- och medlemsmöten

  - Föra protokoll vid styrelse- och medlemsmöten

  - Ansvara för föreningens registerhållning (BAS)  

Kassörs uppgift:

  - Medverka vid styrelse- och medlemsmöten

  - Löpande bokföra föreningens affärshändelser

  - Inför årsmöte upprätta bokslut

  - Inför höstmöte upprätta budget

  - Fakturera

  - Hantera föreningens in- och utbetalningar

  - Ansvara för föreningens bankkonton  

Ledamots uppgift:

  - Medverka vid styrelse- och medlemsmöten


Vaktchefs uppgift:

  - Administrera bokning av vakt

  - Kontrollera att vaktpliktiga medlemmar utför vaktpass

  

Ledamot, Säkerhet & Passérsystem

Ola Rodenkirchen

076-550 03 22

security@lovstabatsallskap.org

Ledamot, Miljöansvarig

Carina Törngren

0705-98 08 48

miljo@lovstabatsallskap.org


Ledamots uppgift:

  - Medverka vid styrelse- och medlemsmöten


Säkerhet & Passérsystemsansvarigs uppgift:

  - Ansvara för att skalskyddet är intakt

  - Underhålla lås -och passérsystem för huvudgrind, bryggor, klubbhus och mastskjul

  - Administrera nycklar och låstaggar

  

Ledamots uppgift:

  - Medverka vid styrelse- och medlemsmöten


Miljöansvarigs uppgift:

  -Tillse att föreningen efterlever gällande miljöregelverk

  - Rådgivande till föreningens medlemmar vid miljöfrågor

  - Representera föreningen vid miljöfrågor

  

Suppleant 1

Göran Eriksson

0708-75 55 90

supp@lovstabatsallskap.org

Suppleants uppgift:

  - Medverka vid styrelsemöten (ej krav om styrelsen är fulltalig)

  - Vid styrelsemöten då styrelsen ej är fulltalig, träda in som röstberättigad styrelsemedlem

 

  

Suppleant 2

Ehsan Haque

070-782 41 24

supp2@lovstabatsallskap.org