TRAILERPLATS

TRAILERPLATS

SOMMARTRAILERPLATSER


LBS har tillgång till ett antal SommarTrailerplatser på land för de som har trailerbåt men ingen hamnplats.


Denna typ av plats innebär att man förvarar båt samt trailer på en tilldelad plats på land under sommarsäsongen.

Dessa platser tilldelas de som vill kunna traila i sin båt under sommaren via klubbens ramp. 

Trailern står då på den tilldelade platsen medan man är i sjön.  

SommarTrailerplatserna administreras av LBS Hamnkapten, se flik "KONTAKT / STYRELSE".

OBS inget underhåll eller rengöring av båt är tillåtet på trailerplatserna.Period:

Sommartrailerplatserna är tillgängliga endast under sommarperioden

Normalt är detta från ca mitten av maj till ca mitten av september om inte annats avtalats med LBS hamnkapten.Tilldelning :

Detta sker efter kontakt och bokning med LBS hamnkapten och görs inför varje ny säsong.

Avgift framgår under fliken Medlemskap. Faktura skickas när SommarTrailerplats tilldelats.Förutsättningar :

* Registrerat medlemskap i LBS

* Platsansökan genom kontakt med LBS hamnkapten

* Vaktpass ska ha tecknats. 

* Formulär under fliken Miljö ska ha fyllts i. 

* Trailern skall vara tydligt och väderbeständigt märkt med namn och telefonnummer.