MILJÖ

MILJÖ


UPPTÄCKT LÄCKAGE ELLER UTSLÄPP I LBS HAMN 

 

Lövsta Båtsällskap ligger inom ett vattenskyddsområde. Medlem som upptäcker läckage eller utsläpp av olja eller annan misstänkt petroleumprodukt eller kemikalie behöver rapportera detta vidare. 

Instruktioner för hur detta görs kommer att finnas i LBS klubbstuga (vaktstugan).   


Läckage av bensin / diesel / olja / etc

 

  • Kontakta berörd båtägare enl. hamnplatslistan i klubbstugan
  • Ring räddningstjänsten om utsläppet är stort eller om risk för miljöpåverkan föreligger. Tel 08 454 87 00
  • Lägg ut länsor om området behöver skärmas av och oljan ska sugas upp.
  • Kontakta hamnkaptenen, 0705-89 00 83
  • Skicka mail till styrelse@lovstabatsallskap.org
SANERING

Saneringsmaterial finns i en tydligt märkt orange låda utanför klubbstugan.
Lådan innehåller :
* LÄNSOR, 3 mt långa. Dessa och kan kopplas ihop och används för att

   hägna in det utsatta området som har oljeskimmer. Är området för stort

   för länsorna så ska området som förefaller innehålla källan till läckaget

   kapslas in. Länsor flyter även om de mättas med olja.

* ABSORBERINGSMATTOR för mindre läckage/spill. Även dessa flyter

   och kan användas både för att suga upp spill i vattnet eller i t.ex. ett

   motorrum.   


VAD GÄLLER FÖR BÅT I MÄLAREN?

 

BIOCIDFÄRG = Bottenfärg som innehåller gift av något slag som ska förhindra att det fastnar växter på båtskrovet.
Det finns idag ingen godkänd biocidfärg för båt med hemmahamn i Mälaren.Stockholms stads målsättning

är att samtliga "Mälarbåtar" skall vara sanerade och biocidfria till utgången av 2020. I praktiken ska de alltså enligt detta vara giftfria när de sjösätts 2021. Varje båtägares ansvar

Båtägaren ansvarar för sin egen båt.
Det är upp till båtägaren att se till att gällande direktiv och regler efterföljs.Hamnplats

Båt med ej tillåten bottenfärg får endast angöra hamnen tillfälligt d.v.s. max 2 dagar.Lista med mätvärden

Listan med mätvärden från giftfärgsmätningarna som utfördes i Lövsta i mars 2017 har mailats ut till samtliga LBS-medlemmar.
Rött, Gult eller Blått värde i listan innebär att båten behöver saneras. Grönt värde innebär att båten är giftfri.

För ytterligare tips och råd, tag kontakt med Miljöansvarig. Kontaktuppgifter under fliken "KONTAKT / STYRELSE".