AVGIFT BÅTPLATS

Lövsta Båtsällskap

Copyright © All Rights Reserved

AVGIFTER BÅTPLATS

AVGIFT

Hamnplatsavgift

Deposition för Y-bom

Tralierplats sommar

BELOPP

724

4500

1500

AVSER

Per meter båtbredd

Nytilldelning av hamnplats

Trailerplats sommar

BETALAS

Per säsong

*Endast vid nytilldelning

Per säsong

*Återfås vid uppsägning av hamnplats