AVGIFT BÅTPLATS

AVGIFTER BÅTPLATS

AVGIFT

BELOPP

AVSER

BETALAS

Bryggplats

850

Per meter båtbredd

Per säsong

Deposition för Y-bom

4500

Nytilldelning av bryggplats

*Endast vid nytilldelning

Trailerplats sommar

1500

Förvaring av båt på trailer

Per säsong

*Återfås vid uppsägning av bryggplats