AVGIFT MEDLEM

Lövsta Båtsällskap

Copyright © All Rights Reserved

AVGIFTER MEDLEM

AVGIFT

Inträdesavgift

Medlemsavgift

Påminnelseavgift

Extra nyckeltagg

BELOPP

1500

550

150

150

AVSER

Inträde som ny medlem i LBS

Årsmedlemsavgift

Utebliven betalning

Extra nyckeltagg (1 tagg ingår i inträdesavgift)

BETALAS

Inför inträde i LBS

Årligen

Per tillfälle

Per tagg