AVGIFT MEDLEM

AVGIFTER MEDLEM

AVGIFT

BELOPP

AVSER

BETALAS

Inträdesavgift

1500

Inträde som ny medlem i LBS

Inför inträde i LBS

Medlemsavgift

550

Årsmedlemsavgift

Årligen

Medlemsavgift senior*

200

Årsmedlemsavgift

Årligen

Påminnelseavgift

150

Utebliven betalning

Per tillfälle

*För info, se "MEDLEMSKAP"